Jak už víte, zapojili jsme se do charitativní aukce na pomoc Dominice. Pan fotograf Lukáš
Hrdlička vydává kalendář se svými fotografiemi pro rok 2020 a my jsme se rozhodli i tuto věc
podpořit. Z každého prodaného kalendáře, věnuje pan fotograf dvacet korun na holčičku a my
se podílíme na nákladech na výrobu.


Doufám, že se Vám líbí a pokud máte zájem si jej zakoupit, můžete nám napsat email nebo
přímo panu Hrdličkovi na foto.hrdlicka@gmail.com.